Cyklus "Ornamenty života" (1994), 500x600 mm - tisk/polychromie. Kombinace barev s různým světelným reflexem, závislým na úhlu pohledu.
Ornamenty života
Zpět