Nádorová onemocnění prsu

 Hope Nádorová onemocnění prsu jsou poměrně častým onemocněním, které se může vyskytovat u žen prakticky v jakémkoliv věku. Maximum výskytu je přibližně od 45 do 60 let. Ne každý nalezený útvar v prsu znamená zhoubné onemocnění. Přes 80% bulek je nezhoubných (benigních).

Bulky v prsu jsou velice běžné u žen v premenopauze a mohou se objevovat a zase mizet v souvislosti s menstruačním cyklem. Jakoukoli neobvyklou nebo přetrvávající bulku by však měl posoudit lékař. Nádorové onemocnění prsu může postihnout též muže, i když výskyt u nich tvoří pouze 1% z nově zjištěných případů u žen.

Statisticky vykazují nádory prsu urychlení výskytu především ve vyšším věku. Jejich podíl na všech hlášených zhoubných onemocněních se zvýšil na současných 16%. Prognóza úspěšné terapie závisí na klinickém stadiu nemoci. Od roku 1989 do r. 1996 byl zaznamenán nárůst zhoubných onemocnění prsu o 56%. Až u 40% žen bývá nádor zjištěn v pokročilém stadiu. Proto nyní klademe tak velký důraz na znalost rizikových faktorů tohoto onemocnění, jeho prevenci a včasnou detekci včetně samovyšetřování prsu všech správně informovaných žen.

Časným příznakem onemocnění bývá nejčastěji náhodný nález bulky v prsu. Jen výjimečně se vyskytuje bolest v prsu, vzácněji vtažení kůže, vtažení bradavky, krvavá sekrece z bradavky nebo zarudnutí kůže připomínající zánět. Žádný z těchto příznaků ještě nemusí znamenat, že se jedná o rakovinu, vždy je však nutné vyšetření odborníkem. Když už pro nic jiného, tak pro to, že co nejčasnější odhalení nemoci zaručuje největší účinnost léčby.

Zjištěná hlavní rizika nádorových onemocnění prsu:
 • karcinom prsu v rodinné anamnéze (žena, jejíž matka nebo sestra trpěla tímto onemocněním má zhruba dvojnásobné riziko vzniku karcinomu prsu než ostatní ženy)
 • výskyt nádorového bujení v kontralaterální mléčné žláze
 • časná menarche (první menstruace před 12 rokem)
 • pozdní menopauza (po 55 roce)
 • pozdní těhotenství (relativně vyšší riziko karcinomu prsu mají ženy, které měly své první dítě po 28. roce života)
 • bezdětné a infertilní ženy
 • Kromě těchto hlavních rizik existuje ještě skupina vedlejších rizik, jejichž význam nebyl dosud spolehlivě určen:
 • exogenní hormony (používání kombinované estrogen-progesteronové antikoncepce, začátek užívání v mladém věku a pokračování mnoho let)
 • vysoký příjem tuků ve stravě, nadbytečný příjem energie a nadváha
 • nedostatečný příjem zeleniny a ovoce
 • pravidelné požívání alkoholu (konzumace 2 až 3 skleniček vína denně zvyšuje riziko tím, že zvyšuje hladinu pohlavních hormonů v krvi)
 • Vzhledem ke zvyšujícímu se výskytu nádorových onemocnění prsu a k faktu že co nejčasnější odhalení nemoci zaručuje též největší účinnost léčby, vznikl v Jihlavě mezioborový tým odborníků, kteří vypracovali projekt prevence onemocnění prsní žlázy "VÝZVA", s jehož realizací se začne od ledna 2001.

  Projekt je především zaměřen na zvýšení informovanosti zdravotníků i žen v oblasti prevence onemocnění prsní žlázy. Prozatím je rozvržen do období jednoho roku, dle finančních podmínek a zájmu se však uvažuje o jeho pokračování i v příštích letech.

  Cílem projektu je nejen zvýšit počet žen, které budou pravidelně a s patřičným efektem provádět samovyšetření prsů, ale i zlepšení kontaktu mezi lékaři primární péče a ženami, které dosud pravidelné samovyšetřování prsních žláz neprovádějí (preventivní prohlídky).

  Ženy budou moci navštívit vycvičené instruktorky v jejich poradně, budou probíhat besedy a přednášky ve vybraných školách a podnicích. Efektivita projektu bude hodnocena pomocí opakovaných dotazníků. Po celou dobu je též k dispozici poradna zdravého životního stylu.

  Kde se můžete o samovyšetřování prsních žláz poradit?
  V poradně instruktorek každé úterý od 15.30 do 16.30 hod.ve Farní ulici č. 3 v Jihlavě (ulice z Masarykova náměstí ke kostelu sv. Jakuba, vchod vedle lékárny)

  Co se zde dozvíte?
 • kdy a jak správně vyšetřovat
 • můžete shlédnout krátký videofilm
 • vyzkoušíte si nácvik samovyšetřování na modelu

 • úvod