Rozkvět SBD - úvodní stránka
  
   
Informační deska
Pronájem zasedací místnosti
ROZKVĚT, stavební bytové družstvo nabízí k pronájmu velkou zasedací místnost k pořádání schůzí, školení apod. Žadatel o pronájem místnosti požádá písemně na sekretariátu družstva. V žádosti bude uvedený účel pronájmu, den pronájmu a čas od – do. Cena za pronájem je paušální 1 000 Kč bez DPH za den. O pronájmu bude vyhotovena smlouva a protokol o předání a převzetí. Pro bližší informace kontaktujte paní Lenku Blažkovou
tel.: 567 586 164, rozkvet@ji.cz
     VOLEBNÍ ŘÁD
      Zasedací místnost
      Zasedací místnost