Rozkvět SBD - úvodní stránka
  
   

Informační deska
VOLEBNÍ ŘÁD
Pro volby členů představenstva a kontrolní komise stavebního bytového družstva ROZKVĚT
    VOLEBNÍ ŘÁD
 

V Ý Z V A
K podání návrhů kandidátú do představenstva a kontrolní komise družstva ROZKVĚT
    Výzva
 

O Z N Á M E N Í
Představenstvo ROZKVĚTU, stavebního bytového družstva, Havlíčkova 44, Jihlava na svém jednání 12.7.2023 rozhodlo v souladu s volebním řádem oznámit úmysl volby členů kontrolní komise.Rozhodnutí o provedení volby členů představenstva vychází z usnesení shromáždění delegátů ze dne 7.3.2023.
    Oznámení představenstva